Dondurulmuş Ürünler

Özellikle gelişen teknoloji ve hızlanan insan yaşamına bağlı olarak çalışan nüfusun artması ile dondurulmuş ürün tüketimi önceki yıllara göre daha fazlalaşmıştır.

Ayrıca artan üretim maliyetlerinin kontrol edilmesi ve israfın önlenmesi açısından dondurulmuş unlu ürünler pazarı giderek artmaktadır.
Artan talep doğrultusunda donuk unlu ürünler için daha yüksek niteliklerde un üretmek ve dondurulmuş ürün kalitesini yükseltmek için geliştirilerin kullanılmas1 zorunluluk haline gelmiştir.
Dondurulan ürünün çözündürüldükten sonra ve sofraya gelmeden ünce karşılaşılabilecek kalite, tad ve görünüş sorunlarının üstesinden gelebilecek geliştiricilerin kullanımı ile daha iyi ürünler üretilebilir.
Dondurulmuş ürünlerde hamur haz1rlama reçeteleri diğer proseslere göre daha fazla farklılık göstermektedir. Donma dereceleri şoklama şartları donuk zincir taş1ma sıcaklıkları ve nihayet son ürün oluşumunda hamurun istenen performansı saklaması için geliştirilen enzim karışımlarımız ile sistem ihtiyaç ve müşteri beklentilerini sağl1yoruz.

Dondurulmuş Ürünler - Ürünlerimizi

Dondurulmuş mayalı unlu mamüller için geliştirici

  • Donma / çözülme kararlılığı sağlar.
  • Son ürünün yapısal özelliklerini korumasını sağlar.
  • Düşen maya aktivitesi ve hacim problemlerine çözüm sağlar.
  • Son ürün renginin stabil olmasını sağlar.

Dondurulmuş mayalı unlu mamüller için geliştirici

  • Donma / çözülme kararlılığı sağlar.
  • Son ürünün yapısal özelliklerini korumasını sağlar.
  • Düşen maya aktivitesi ve hacim problemlerine çözüm sağlar.
  • Son ürün renginin stabil olmasını sağlar.

Eşsiz lezzetlere ulaşmanızı sağlayacak trio ürünlerini keşfedin!

Farklılığı Keşfetmek İçin Trio Ürünleri ile Tanışın